01 septembra 2006

Prvý krok


  Ani som poriadne nezaregistroval, ako k tomu došlo. Pár dní som sa neobzeral dosť obratne na svet okolo mňa a oni si zrušili piaty maturitný predmet. A ja som sa o tom radostnom, hoci pre mňa už nie dostatočne významnom akte dozvedel s omeškaním.

  Teším sa s vami, vážení „čochvíľamaturanti“, ale spočiatku sa ma zmocnil malilinkatý hnev, ktorý vyústil z faktu, že ja som si to pred pár mesiacmi musel oddrieť naplno. Ja som musel maturovať aj z geografie, chodiť na ten pošahaný seminár, zúriť pri výstrelkoch a pochabosti profesorky a nakoniec som dostal dvojku! Nevedel som totiž všetky krajiny, ktoré pestujú kávu, baobab, zelený čaj, ovos a čo ja viem ešte čo všetko. Moja znalosť dvoch najväčších exportérov predsedníčke maturitnej komisie nestačila. Chcela počuť viacerých...

  Po novom by som geošku nemal. A mnohí ani mať nebudú. Konečne sa môžete vyfláknuť na povinný prírodovedný predmet, ktorého existenciu doposiaľ dostatočne nechápem. Vraj prostredníctvom neho bola maturita širokospektrálnym zrkadlom toho, čo sa žiak nenaučil. Ale prečo sa na tvorbe takéhoto zrkadla nepodieľal aj povinný humanitný predmet?

  Prírodovedný predmet bol podľa môjho názoru blud, ktorý zbytočne zaťažoval študentov bažiacich po štúdiu humanitných vedných odborov. Takisto piaty predmet bol znevýhodnením gymnazistov oproti študentom odborných škôl, ktorí mali povinnú maturitu len zo štyroch predmetov.

  Aby sa minister Mikolaj vyhol opätovným problémom s vyzradenými maturitnými zadaniami, tak sa rozhodol, že v nasledujúcom školskom roku ich bude vyhlasovať prostredníctvom médií. Aspoň sa tak minimalizujú mätúce informácie, ktoré zahlcovali internet o zaručene pravdivých zadaniach, ktoré získala dajaká teta – upratovačka na gymnáziu v Hornej dolnej.

  Najľahší krok v ministrovaní Jána Mikolaja je teda vďačne prijatý širokou verejnosťou. K nemu pribalil aj fakt, že externá skúška so slovenského jazyka bude tohto roku len cvičná. Avšak trošku rozpačito prijímam ústretový krok, ktorý umožňuje maturovať z matematiky aj v jazyku menšín. Nemám k nemu vyslovene výhrady, ale taktiež pochybujem o jeho správnosti a nevyhnutnosti. (K tomu ma takýto krok od ministra za SNS prekvapuje)

  Minister Mikolaj sa chystá na reformu vzdelávania – tú, ktorú Fronc trestuhodne nestihol pripraviť. Kiež by aspoň v školstve táto vláda postupovala úspešne.

      
     Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Dcreators