04 mája 2007

Zabitie novorodenca by malo byť legálne


  "Za posledných päťdesiat rokov bolo na Slovensku vykonaných viac ako 1 300 000 potartov."

  Šokujúco začína Patrik Daniška svoj článok Potrat je zabitie človeka, ktorý bol uverejnený v štvrťročníku Impulz (2007, č. 1, s. 45 - 69). Ako uvádzajú Zdravotnícke ročenky SR počet potratov síce klesá, ale čísla sú naďalej hrozivé. V roku 2004 bolo zaevidovaných 20 075 potratov, to znamená, že na 100 narodených detí pripadá 37,2 potratu (v roku 2003 to bolo 40,7!).

  Nechcem sa rozvádzať o tom, či je takýto skutok morálne prípustný alebo ospravedlniteľný. Nechcem písať ani o tom, či sa majú potraty legalizovať alebo zakázať. Takéto dišputy nech si na plecia berú odborníci - lekári, právnici, psychológovia... a filozofi.

  Práve pri tých filozofoch by som sa na chvíľu zastavil. Jedni totiž vyvíjajú zmierlivé, akoby neutrálne teórie. Ďalší tvrdia, že akákoľvek laxnosť v tomto prípade je neprijateľná. Vraj musíme byť principiálny, a nie alibistický. A potom sú tu takí, ktorí ma prekvapujú svojimi, hádam až extrémnymi postojmi. Napríklad taký populárny austrálsky filozof Peter Singer.

  Vo Wikipédii sa o ňom píše, že je popredným obhajcom práv zvierat - hádam ešte viac ako práv samotného človeka. Študoval na Oxforde, dnes pôsobí ako profesor bioetiky na Princetonskej univerzite. Vo svojich úvahách sa zaoberal ospravedlniteľnosťou eutanázie. Patrik Daniška v už spomínanom článku spomína aj Singerove názory. Pre ich "originalitu" (resp. kontroverznosť) som si dovolil vytrhnúť z kontextu niekoľko pasáží z článku a odcitovať ich (chcem ešte podotknúť, že všetký sú aj argumentačne podložené - to je možno na celej veci ešte strašnejšie!).

  "Novorodenci, rovnako ako ľudské plody, nie sú osoby, pretože nie sú schopné vidieť seba samých ako odlišné entity existujúce v čase."

  "... tvrdí, že plod v neskorších štádiách tehotenstva môže byť viac vyvinutý ako predčasne narodené dieťa, preto nedáva zmysel, aby bol tento plod chránený viac ako novorodenec. Ale namiesto toho, aby sa za osobu považovalo už dieťa pred narodením, Singer nepovažuje za osobu ani novorodenca."

  "'... život novorodenca (má) menšiu hodnotu ako život prasaťa, psa, alebo šimpanza.' Singer nepovažuje za osobu ani novorodenca. Zabitie novorodenca je preto morálne prípustné a do určitého bodu by malo byť legálne, rovnako ako je legálny aj potrat."

  ... bez komentára...

  (článok bol písaný pre Zumag - blog študentov žurnalistiky FF KU v Ružomberku)

      
     Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Dcreators