15 septembra 2008

Marek Nikolov sa v rozhovore so Sudorom mýlil


  Presne pred týždňom robil Karol Sudor rozhovor s Marekom Nikolovom, predsedom občianskeho združenia Pastor Bonus, ktoré sa usiluje o ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. Nikolov v rozhovore prezradil, že je tvorcom myšlienky kampane Právo na život, v rámci ktorej sa minulý rok prezentovali kontroverzné bilboardy so záberom na plod po interrupcii. Kampaň podľa neho mala priamy vplyv na počet potratov:

  „...kampaň u nás prebiehala v septembri minulého roka. V danom mesiaci klesol počet umelých potratov na Slovensku pod tisíc. Exaktne teda možno povedať, že klesol o päťdesiat prípadov, pričom v ďalších mesiacoch, po kampani, sa čísla vrátili na pôvodnú úroveň. (...) Keď si pozriete ten graf, vidíte priamu súvislosť. Čísla boli vysoko nad tisíc a klesli na 980. Reálne sa teda domnievame, že šlo o dôsledok našej kampane.“

  Odborníci, ktorých som oslovil, však takéto závery vylučujú. Michaela Potančoková z Výskumného demografického centra hneď na úvod upozorňuje, že „pán Nikolov sa odvolával vo svojom výroku na počty všetkých UPT, čo nepovažujem za korektné. Napríklad mimomaternicové tehotenstvo je priamym ohrozením zdravia a života matky, a musí byť ukončené. Na vplyv kampane je preto vhodnejšie použiť počty UPT na žiadosť ženy“.

  Počty umelých prerušení tehotenstiev (UPT) sú podľa Potančokovej „výsledkom rôznych faktorov. Dôležitý je počet pracovných dní v mesiaci - v krátkych mesiacoch s množstvom sviatkov je počet UPT nižší – napríklad december 2007, ale aj každoročne september“.

  Potančoková tvrdí, že potratovosť má dlhodobo klesajúci trend, teda aj mesačné počty UPT klesajú.

  „Samotné počty UPT preto nedokazujú vplyv nejakého faktora, ako sa pán Nikolov domnieva. Bolo by potrebné očistiť tieto čísla o sezónne výkyvy, štandardizovať ich na jednotnú dĺžku mesiaca a prihliadnuť na dlhodobo klesajúci trend (medziročný pokles zhruba 6-7 % v posledných rokoch). Z tohto pohľadu nie je pokles počtu UPT v septembri vôbec prekvapivý ani neobvyklý a je plne v medziach bežných výkyvov.“

  Tieto slová potvrdzuje aj Branislav Bleha z Katedry humánnej geografie a demogeografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  „Na 90% môžem skonštatovať, že sa to ako dôkaz účinnosti kampane nedá brať. Päťdesiat prípadov je 5 % a brať to ako meritum je štatisticky nerelevantné. Ak by (pán Nikolov) ukázal, že sa to potvrdilo vo viacerých mesiacoch, keď sa konala kampaň, bolo by to iné. Samozrejme, ani tu nemožno vylúčiť určitý vplyv na pokles, ale dokázať je to takmer nemožné.“

  Predchádzajúce slová potvrdzuje aj formálna štatistická analýza, ktorú v týchto dňoch urobilo Výskumné demografické centrum. Jej výsledky potvrdili, že „pokles počtu UPT v septembri 2007 neboli neobvyklé. Boli dokonca v súlade s predpokladaným modelom. Rovnako počty UPT v nasledujúcich mesiacoch október a november vzrástli v súlade s modelovými počtami“.

  Analýza potvrdzuje veľmi silnú sezónnosť. Maximum UPT je v mesiacoch január až február, potom nasleduje májový nárast a následne pokles až do septembra. Mierny nárast prichádza v októbri a pokles v decembri. Analýza tiež potvrdila vplyv počtu pracovných dní, víkendov, štátnych sviatkov počas mesiaca na finálne počty UPT.

  Michaela Potančoková preto vyvodzuje záver, že v mesiaci september 2007 nebol pokles UPT vôbec výnimočný a neobvyklý. Naopak, bol predpokladaný a nedošlo k žiadnemu rozsiahlemu výkyvu (ktorý sa neobjavil ani v nasledujúcich mesiacoch). „Preto interpretácie, ktoré usudzujú z počtu UPT v mesiaci september reálny pokles, nie sú správne,“ uzatvára Potančoková.

  V súvislosti s týmito zisteniami som kontaktoval aj Mareka Nikolova, ktorý si však za svojimi vyjadreniami stojí a tvrdí, že kampaň mala „priamy vplyv na počet potratov“. „Nie je zaujímavé, že v tomto storočí v mesiaci september okrem septembra 2007 nedošlo k takému výkyvu/poklesu potratov?“ pýta sa.

  Nikolov tiež uvádza, že jeho slová nepriamo potvrdzujú ohlasy od žien, ktoré mu potvrdili, že na základe kampane sa rozhodli neisť na potrat. Koľko takýchto žien bolo a akým spôsobom sa k nim organizátori kampane dostali už ale neuviedol.

  Pri príprave tohto textu som oslovil aj spoluorganizátorku kampane Janu Tutkovú z Centra pre bioetickú reformu. Do dnešného dňa však na moje otázky neodpovedala.

  - - - - - -

  Ak sa vám text páčil, môžete ho podporiť na vybrali.sme.sk. Ďakujem.

  Práve ste dočítali Browser, pravidelnú rubriku blogu Bútľavá vŕba, ktorá vychádza každý pondelok. Ostatný Browser si môžete prečítať tu. Archív všetkých Browserov nájdete tu.

  Chcete sa stať pravidelným čitateľom Browsera?

  Pridajte si nás do svojej RSS čítačky, alebo využite e-mailovú notifikáciu.      
     Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Dcreators