06 októbra 2008

Člen Rady STV píše básne o Tisovi. Niektorí poslanci ho za to chvália


  Pred časom som bol pobúrený tým, že poslanec Ján Podmanický ospevoval SNP a pritom stál pri vzniku zbierky oslavných básni na Tisa. Odvtedy som stihol knihu prečítať a vravím vám: bola horšia, než som čakal!

  Hneď na úvod je potrebné otvorene povedať, že bez ohľadu na to, ako hodnotíme historickú osobnosť Jozefa Tisa, musím konštatovať, že antológia Prvý prezident v slovenskej poézii obsahuje básne, ktorých vznik je podmienený zaslepeným a nekritickým postojom autorov. Sú to lacné propagandistické texty, ktoré nemajú žiadnu výpovednú, a tobôž nie umeleckú hodnotu – teda ich exhumovanie je pochybné, zbytočné a – dokonca – nebezpečné.
  Posúďte sami:
  Jozef Tiso – Slovák slávny.
  Dar nám Bohom darovaný. (...)
  Majster slova zlatoústy. (...)
  Vzor kresťanstva opravdivý.
  Vlastenec tiež mimoriadny.
  Vodca ľudu – konal divy. (...)
  Semeno jari slobodnej.
  Tvorca štátu slovenského.
  Vladár ľudom vyvolený.
  Svätopluk v druhom vydaní. (...)
  Činiteľ medzinárodný. (...)
  Muž života bezchybného.
  Kňaz každého milujúci.
  Kňaz ku všetkým spravodlivý.

  Knihu Prvý prezident v slovenskej poézii spískali predstavitelia „uvedomelej slovenskej inteligencie“ – menovite Pavol Holeštiak, Peter Kubica, Jozef Rydlo a Ján Podmanický. A partička je to vskutku utešená.
  Holeštiak je riaditeľom Úradu Žilinského samosprávneho kraja, členom Rady STV, Matice slovenskej či Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Vytvára dojem, že vyučuje na Katolíckej univerzite, ale skôr sa venuje rozvoju parašutizmu a súťažiam O najkrajší kalendár.

  Peter Kubica je hovorcom žilinského samosprávneho kraja a spolu s Holeštiakom sformoval občiansku iniciatívu Mladá Čadca. Jozef Rydlo, odborný garant antológie, je podpredsedom zahraničného výboru parlamentu (SNS) a verejnosti je známy tým, že vo Švajčiarsku nezákonne poberal 30-tisícový dôchodok, neoprávnene používa profesorský titul (sám priznal, že profesúru neobhájil). Údajne tiež trpí schizofréniou s paranoidnými rysmi a vyhrážal sa svojej rodine zabitím. Čarovný štvorlístok autorov „mimoriadneho literárneho dokumentu“ uzatvára poslanec (NR SR a ŽSR) Ján Podmanický.

  Na stráž! Velí nám vodca,
  náš Tiso nesmrteľný.
  Na znak v mene nášho Otca,
  kročme s odvahou verní.

  „Poetický veniec slávy“ (ako antológiu označuje Rydlo) uvitý na počesť Tisa neohuruje len samotnou poetikou básni, ale aj fantasticky ohavnými „obkecmi“. Hneď v úvode napríklad Jozef Rydlo vyzdvihuje Tisovo kňazstvo, pričom prezidenta zaraďuje medzi významných slovenských kňazov – napríklad k Fándlymu, Bernolákovi, Hollému, Vojtaššákovi, Gojdičovi či Chryzostomovi Korcovi.

  Práve spájanie Tisa s Gojdičom je zvrhlé. Gréckokatolícky biskup dostal (ako prvý katolícky biskup) najvýznamnejšie izraelské vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi. Gojdič už počas vojny Tisa obvinil zo zodpovednosti za transporty Židov a žiadal pápeža, aby vodcu zbavil kňazskej hodnosti. Prirovnávanie Tisa ku Gojdičovi teda vyžaduje nemalú dávku irónie, šialenosti a zvrátenosti. Toto skutočne mohol napísať iba (profesor :) Rydlo.

  Pri ekvilibristike tvorby mrazivo ohlupujúcich konštruktov sa nenecháva zahanbiť ani Ján Podmanický. Vo svojom doslove píše, že zbierka je „významným príspevkom k rozšíreniu a prehĺbeniu filozofickej podstaty národných dejín“, a to v čase, „keď Slovensko prežíva hlbokú krízu vlastne identity“.

  Ty, studňa viery, slovanskosti čaša
  Vladár, (...) čo odňal z nás tisícročnú kliatbu
  Apoštol, ktorý nemyslel na seba
  (zomrel) na kríži už znetvorenom v šibenicu

  Podmanický si o básňach myslí, že „mali byť posolstvom nádeje, mali vzpružiť slovenskú inteligenciu i jednoduchých ľudí, aby na myšlienku vlastného štátu nezabudli, aby nezabudli na obety a obete, ktoré za ňu mnohí Slováci podstúpili“. Áno, obetí na Slovensku bolo mnoho. Hovorí sa o 58 tisícoch židov, ktorí boli deportovaní do koncentračných táborov. Tiso o nich vedel...

  Lodivod Tiso, zaveľ nám už pohov,
  prešli sme morom krvi suchou nohou.

  Podmanického briskná logika vrcholí v momente, keď v doslove ku knihe tvrdí, že toľko básnických výpovedí prameniacich „z úprimnosti duší autorov“ naznačuje, že „osobnosť prvého slovenského prezidenta sa tak hlboko zapísala do povedomia slovenského človeka, že nie je možné prijať tézu o jeho negatívnej historickej úlohe“. Podľa mňa však nemožno prijať tézu, že Podmanický má všetkých päť pohromade.

  Holeštiak vo svojej básni, ktorá je tiež súčasťou antológie, označuje Tisa ako „maják dejín Slovenov“ a jeho kritikov ako „fafrnkov nenávistných s absenciou umu“.

  Avšak tvorcovia tohto obludného fašizoidného produktu (Štrasser) sa neprejavujú absenciou umu, ale je u nich signifikantná širokospektrálna, výrazne rozpriestranená hlúposť. Slovensko takúto antológiu nepotrebuje - či už z umeleckého alebo historického hľadiska. Nepotrebuje ani štvorlístok národniarskych spisovateľov.

  A nezabúdajme, že sú aj politikmi...
  - - - - - -      
     Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Dcreators