08 októbra 2008

Zbavme sa večného nepriateľa, Žida


  Mám čudný pocit. Napísal som článok o svojom ex vyučujúcom (ktorého prednášky mi nič nedali) a poslancoch parlamentu. Teraz počítam sekundy, kedy mi tu niekto vynadá (slovami Holeštiaka do „fafrnkov nenávistných s absenciou umu“), že som zaslepený, že nevidím súvislosti, že neviem nič o histórii a môj pohľad je obmedzený, poznačený mediálnou diskreditáciou historickej osobnosti Jozefa Tisa.

  Áno, myslím si, že prvý slovenský prezident nesie politickú zodpovednosť za židovské deportácie a nepotrebujem to podporovať vyjadreniami takých či onakých historikov. Nechcem, aby na tomto mieste o Tisovi hovorili iní, nech povie všetko dôležité on sám.

  Predkladám širokej verejnosti prejav Jozefa Tisu na cirkevno-národných slávnostiach v Holíči z 15. augusta 1942, teda zhruba päť mesiacov po začatí deportácií

  „Ešte by som sa zmienil o jednej otázke, ktorá sa spomína, a to otázke židovskej. Vraj, či je to kresťanské, čo sa robí? Je to ľudské? Nie je to rabovka? Ale pýtam sa ja: Je to kresťanské, keď sa národ slovenský chce zbaviť svojho večného nepriateľa, Žida? Je to kresťanské? Láska k sebe je príkazom božím, a tá láska k sebe mi rozkazuje, aby som od seba odstránil všetko to, čo mi škodí, čo mi ohrozuje život. A že Slovákovi židovský živel ohrozoval život, myslím, o tom nikoho netreba presvedčovať.

  Nedávno naši páni dostali do rúk starú knihu, v ktorej boli popísané mestá uhorské i hornouhorské. Tam bolo napísané, koľko vtedy v roku 1840 bolo Židov na Slovensku v mestách. Vo veľkých mestách ako je Žilina, Nitra a iné, bolo vtedy 30-40 Židov. A za sto rokov sa to zdesaťnásobilo! Bolo ich stále viac a akých? Nie na poli, ale v úradoch, v bankách a na všelijakých vysokých miestach sedeli Židia. Títo odčerpávali dôchodok slovenskej zeme, slovenskej práce pre seba. Mali sme zistené, že 38 % národného dôchodku mali Židia. Vtedy, keď tri milióny národa mali 62 %, vtedy 5 % Židov malo 38 % národného dôchodku! A ten pomer medzi národom a židovstvom sa stále rozširoval. Bolo by to vyzeralo ešte horšie, keby sme sa neboli vzchopili včas, keby sme sa neboli od nich očistili. A urobili sme tak podľa príkazu Božieho: Slovák, zhoď, zbav sa svojho škodcu!“

  (zdroj: Jozef Tiso: Prejavy a články. Zväzok druhý. (1938-1944). Bratislava: Historický ústav SAV, 2007. ISBN 80-88880-46-7)

  Do augusta 1942 bolo zo Slovenska do koncentračných táborov v Poľsku deportovaných asi 58-tisíc občanov židovského vyznania. Podstatná časť z nich bola zavraždená v plynových komorách v Osvienčime a Lubline-Majdanku...      
     Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Dcreators