08 decembra 2008

Bobrík abstinencie


  Mladí dnes trávia s médiami viac času, ako ktorákoľvek generácia pred nimi. Podľa výskumov je to v priemere šesť hodín a 21 minút denne, sedem dní v týždni. Keďže autori výskumu medzi médiá zahrnuli televíziu, rádio, internet, počítačové hry alebo čítanie kníh, novín a časopisov, uvedomujem si, že som ešte fatálnejší prípad. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že som cez víkend držal za uši bobríka internetovej abstinencie. Ale už som späť...

  Minulý týždeň som bol vykorenený z reality a akékoľvek mediálne šumy ku mne nedoliehali. Neviem nič o Tipose, Janušekovi, maďarských učebniciach... a ani ma to neštve. Však načo? Viem, že sa nejaké veci dejú, hoci bežia mimo mňa. Nedotklo sa ma ani to, že v New Yorku rozsvietili vianočný stromček. V Ružomberku pred Tescom svieti už mesiac a čo?! A Martin má aj tak najkrajšiu vianočnú výzdobu!

  Tento víkend som sa nepotĺkal po sieti, ale učil som sa slovenčinu. S pocitom, že sa ju učím po latinsky. Sukcesívnosť, enumeratívnosť, makroparadigmy, deminutíva, hypokoristiká, homoformy a homofóny, synekdochy, apoziopézy... no hrôza a des (ani Word tie slová nepozná a podčiarkuje ich!). Nikdy by som nebol býval povedal, že útechu budem hľadať práve v sociálnej (spoločenskej) náuke Cirkvi. Tam to totiž dáva zmysel a - čuduj sa svete! - môj mozog rozumie lepšie reči pápežov, ako jazykovedcov.

  Veď schválne porovnajte dve náhodné ukážky.

  Slovenčina:

  „Z metodologického hľadiska je dôležité rozlíšenie textu na potenciálny (emický) a aktuálny (konkrétny), ktoré súvisí aj s rozlišovaním invariantu a variantu. A aktuálnom texte ako výsledku rečovej aktivity sa dostáva do vzťahu, napätia individuálne a sociálne. Aktuálny text patrí do oblasti parole, kde sa považuje za uzavretú textovú celosť; je tu analógia s výpoveďou.“
  (Findra, J.: Štylistika slovenčiny. Martin: Osveta, 2004. s.125)


  Spoločenská náuka katolíckej cirkvi:

  „Zdroj súčasných problémov vidí v materialistickej žiadostivosti, ktorá je následkom a prejavom dedičného hriechu, s čím súvisí nielen egoizmus pri hromadení bohatstva, ale aj zaslepenosť pri voľbe prostriedkov. Preto jediným riešením je návrat ku kresťanským hodnotám a v spoločenskej (vrátane ekonomickej) oblasti aplikovanie spravodlivosti spojenej s láskou. Láska sama totiž nemôže nahradiť spravodlivosť a spravodlivosť sama môže síce odstrániť príčiny spoločnenských konfliktov, ale nedokáže spojiť srdcia a zjednocovať vôle, inými slovami, odstráni zlo, ale nepohne k dobru.“
  (Košč, S.: Katolícka sociálna náuka. Ružomberok: PF KU, 2007. s. 32)

  Dobre. Idem sa zas učiť. Tento týždeň ma čakajú štyri skúšky mojich vedomostí. (Milenky musia počkať.) Držte palce!

  - - - - - -

  Práve ste dočítali Browser, pravidelnú rubriku blogu Bútľavá vŕba, ktorá vychádza každý pondelok.

  Pred týždňom som vám predstavil moje nové milenky.

  Všetky staršie Browsery nájdete tu.

  Chcete sa stať pravidelným čitateľom tohto blogu?

  Pridajte si ho do svojej RSS čítačky, alebo využite e-mailovú notifikáciu.      
     Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Dcreators