15 decembra 2008

Sloboda nie je hodnotou


  Pred týždňom sme sa na vyučovaní usilovali zostaviť rebríček hodnôt tak, aby sme sa s ním dokázali všetci zúčastnení stotožniť. Nepodarilo sa nám to. Ukázalo sa, že každý z nás má iné priority. Na tom by nebolo nič zvláštne (veď sme to aj očakávali). Zaujímavé bolo, že sme pozabudli na hodnotu slobody. Pri úvahách o rodine, úspechu, šťastí a zdraví nám nezišla na um a keď sa zrazu v diskusii objavila, mnohí jej neprikladali dostatočnú vážnosť a dôležitosť. Ani neviem, či som bol viac sklamaný alebo prekvapený, keď som pozoroval študentov žurnalistiky, ktorí odmietali nahradiť slobodou hodnotu peňazí. Vraj načo im bude sloboda, ak nebudú mať peniaze na dôstojný život. Trpká prezentácia budúcich strážnych psov demokracie...

  Nepíšem to však preto, aby som na tomto mieste moralizoval (hoci som už tak trochu začal). Dokonca, dnes – výnimočne – nezaujmem ani militantný postoj absolútneho majiteľa pravdy, ktorý odsúdi každého, kto by spochybnil mnou prezentovanú hodnotu slobody. Práve naopak, nasledujúce riadky by mali v skratke prezentovať (moju) pracovnú tézu, že sloboda vlastne nie je hodnotou.

  Čo je to hodnota? Ako samotné slovo napovedá, je to výsledok nejakého hodnotenia. Čiže niekto niečo hodnotí. Aj anglický výraz value sa prekladá ako užitočnosť, cena, význam či slovesné oceniť a ohodnotiť. To nasvedčuje, že hodnota je vlastne ekonomický pojem a ako taký, mal by mať aj adekvátnu protihodnotu.
  Dnes sa často hovorí o úpadku hodnôt. Podľa mňa je ale úpadkové práve to, že všetko sa stáva hodnotou. Sme svedkami akumulácie hodnôt, čo v konečnom dôsledku spôsobuje, že hodnotíme veci s nevyčísliteľnou hodnotou, veci, ktorým nemožno prisúdiť adekvátnu protihodnotu.

  Slobodu preto nepovažujem za hodnotu. Sloboda je idea, cnosť. Podobne je na tom spravodlivosť a ľudská dôstojnosť. To všetko sú totiž entity, bez ktorých človek nie je človekom. Sú nenahraditeľné, nevyčísliteľné. Nie sú hodnotami, sú niečo viac. Niečo, bez čoho ostatné hodnoty strácajú význam.

  Nezlostím sa teda na mojich spolužiakov, že odmietali dať slobodu do nášho spoločného rebríčka hodnôt. Odkazujem im len, že podľa mňa bez peňazí možno žiť dôstojný život. Bez slobody ale nie...


      
     Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Dcreators