12 januára 2009

Nemáte nič inšie na robote ako čítať toto tu?


  Mnohí ľudia – no v nemalej miere najmä vysokoškoláci – vykonávajú mnoho nepodstatných aktivít namiesto iných, podstatne dôležitejších. Príčinou nie je ich lenivosť, ale psychologický jav nazvaný prokrastinácia.

  Nakupovanie, upratovanie, varenie, lakovanie si nechtov... Pozeranie videí na YouTube, četovanie, čítanie blogov... To sú príklady činností, ktoré neraz vykonávame len preto, aby sme oddialili svoje povinnosti. Môžeme si to dovoliť – štýl práce výraznej časti populácie sa zmenil, pracovný čas je menej štruktúrovaný a jeho réžiu máme vo svojich rukách. Pre niekoho to znamená slobodu – pre iných muky. Venujú sa totiž všetkému nepodstatnému, zatiaľ čo dôležité a náročnejšie úlohy odkladajú.

  Tento frustrujúci a nepríjemný bludný kruh dostal od psychológov názov prokrastinácia (z lat. pro crastinus – na zajtra). Postihuje každého piateho až šiesteho človeka – u študentov sa dá hovoriť dokonca o až 40 percentnom výskyte. To je logické: po strednej škole, kde bol ich čas prísne štruktúrovaný, majú na výške náhlu slobodu. Nemajú ešte pevný systém organizácie času a pritom toľko (virtuálnych a reálnych) možností.
  Prokrastinátori často operujú s tvrdením, že vedia pracovať iba pod tlakom. To ale podľa psychológov nie je ničím podložené. Výskumy skôr nasvedčujú, že človek v strese robí viac chýb a pracujú horšie.

  Riešenie odborníci vidia napríklad v metóde tzv. timeboxingu. Tá spočíva v rozdelení času na menšie časové úseky (polhodinové, hodinové) a počas nich sa treba plne sústrediť na dôležité úlohy. Potom sa odmeniť prestávkou. Samozrejme, nemožno zabúdať odstrániť všetky rušivé vplyvy – neprijímať e-maily, nečetovať, nehľadať nič na internete...

  Keďže tento text vznikol na (ako vždy) poslednú chvíľu – v noci z nedele na pondelok – sľubujem si, že ďalší Browser budem robiť priebežne a načas. Nič nebudem odkladať. Začnem s tým už vo februári... :)

  (V texte boli použité cenné informácie z článku Karolína Vitvarová-Vránková: Až přečtu tenhle článek... Respekt, č. 2/ 2009)


      
     Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Dcreators