28 februára 2009

Skutok sa nestal, ďakujem


  Disciplinárna komisia Filozofickej fakulty KU neuložila voči mojej osobe žiadne disciplinárne opatrenie.

  Chcel by som touto cestou poďakovať za rozhodnutie disciplinárnej komisie, ktorá dospela k záveru, že som sa svojim článkom Tiso, muž života bezchybného, zverejneného na (de facto už nefunkčnom) blogu Zumag, predtým ale na blogu Bútľavá vŕba, nedopustil zneváženia člena akademickej obce a zamestnanca KU.

  Komisia konala na základe podnetu (v článku spomínaného) doktora Holeštiaka, ale po vypočutí argumentov zainteresovaných strán a na základe odborného posudku zo strany Katedry žurnalistiky FF KU dospela k záveru, že disciplinárny priestupok sa nestal.

  Na tomto mieste sa chcem poďakovať aj Pavlovi Holeštiakovi, ktorý podal rektorovi KU podnet na disciplinárne konanie, a tak ma vlastne obohatil o ďalšie cenné skúsenosti. Prinútil ma naštudovať si základy mediálneho práva a podstatu slobody prejavu.

  Veľká vďaka patrí aj všetkým mojím známym a priateľom, ktorí ma v čase disciplinárneho konania zahrnuli podporou. Veľmi pekne ďakujem!

  Uzatvára sa tak príbeh článku, ktorý svojho času vyvolal nemalý čitateľský rozruch, bol som vďaka nemu označený za plagiátora, kritika, narcisticky som si venoval špeciálnu cenu a nakoniec som stál aj pred disciplinárnou komisiou...

  - - - - - -

  Pridajte si tento blog do svojej RSS čítačky, alebo využite e-mailovú notifikáciu.      
     Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Dcreators