08 apríla 2009

Blogger alebo bloger?


  Je gramaticky správne použitie výrazu blog alebo weblog? Bloger, blogér alebo blogger? Čo na to slovenčina?

  Počas môjho pobytu v blogsfére som sa neraz stretol s nesprávnym (resp. aspoň neistým) používaním slovnej zásoby, ktorá sa vytvorila okolo motivantu blog. Neraz som napríklad videl napísané niečo v štýle: „Dnes som napísal dva blogy.“ Autor tým samozrejme myslel, že napísal dva články na blogu.

  Čo je blog? Stále sa vedie diskusia o presnej definícii blogov, ale v zásade možno súhlasiť s charakteristikou Susan Herringovej, ktorá tvrdí, že blogy sú opakovane upravované a aktualizované internetové stránky obsahujúce súkromné záznamy zobrazované v obrátenom chronologickom poradí.

  Blog je teda samostatná stránka, nie jednotlivé príspevky.

  Článok alebo príspevok? Teoretici novinárstva tvrdia, že je nesprávne, ak novinárske texty nazývame článkami. Vraj sa má radšej používať výraz príspevok, pretože článok je len zložka, časť nejakého celku, napr. článok prsta. Jazykovedci však nesúhlasia. A úprimne, radšej budem veriť teoretikom slovenského jazyka, ako samozvaným teoretikom žurnalistiky.

  V Krátkom slovníku slovenského jazyka (Bratislava, 2003) ani v Pravidlách slovenského pravopisu (Bratislava, 2000) sa výraz blog nenachádza. V slovenčine sa totiž nevyskytuje dlho. Avšak ako píše Martin Ološtiak, urobilo už slušnú lexikálnu kariéru, hoci viaceré výrazy zatiaľ možno zaradiť iba medzi rečové jednotky využívané najmä vo sfére internetových textov.

  V prvom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (Bratislava, 2006) sa už slovo blog nachádza.

  Blog alebo weblog? Zatiaľ nevedno, či jazykovedci prijmú do spisovného jazyka aj výraz weblog. Avšak prihliadajúc na trend v zahraničí, kde skrátená verzia nahrádza a vytláča svojho predchodcu, by som odporúčal využívať predovšetkým pojem blog.

  Kedy vznikol výraz weblog? Róbert Dyda píše, že prvýkrát bolo slovo použité 17. decembra 1997 Johnom Bargerom na stránke robotwisdom.com.

  Kedy a ako sa začal používať výraz blog namiesto pôvodného weblog? Skrátená – a pravdepodobne ešte známejšia – podoba slova sa objavila v roku 1999. Prvýkrát ju na svojej stránke použil Peter Merholz, jeden z prvých blogerov vôbec. Namiesto weblog v pravom pruhu svojej stránky napísal we blog (my blogujeme).

  Slovo bloger sa tiež prebralo z angličtiny, kde sa píše so zdvojeným G. Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka sú v slovenčine správne dva varianty odvodeniny: bloger a blogér. V slovenčine teda nie je spisovný výraz blogger.

  Aké slová ešte prijala slovenčina? V Slovníku súčasného slovenského jazyka sa nachádzajú tieto lexémy: blog, bloger/blogér, blogerka/blogérka, blogerský/blogérsky, blogovať, blogový.

  Martin Ološtiak píše, že slovenčina pozná aj: slová utvorené od slovesa blogovať: adjektívum blogovací, príčastie blogujúci, slovesné podstatné meno blogovanie. Ďalej slová utvorené od podstatného mena blog: vzťahové prídavné meno blogový, príslovka blogovo; od slova bloger utvorené prídavné meno blogerský, prechýlené podstatné meno blogerka. Spojené pomenovania fotoblog, audioblog, videoblog, blogsféra, blogportál, spolubloger a príležitostné slová zblogovaný, nebloger, blognutie, blogalizácia...

  - - - - - -


  Súvisiace články:

  Ako blogovať, ak neviete písať?

  Rada blogerom


  Všetko, čo potrebujete vedieť o blogsfére, nájdete na stránke Blogovanie.      
     Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Dcreators