05 mája 2009

Vyhlásenie: Vzdávam sa funkcie


  Chcel by som touto cestou oznámiť, že sa vzdávam funkcie zástupcu šéfredaktora vysokoškolského časopisu Zumag, a to ku dňu 1. 6. 2009. Na dnešnom zasadnutí redakčnej rady časopisu som o tom informoval zúčastnených členov redakcie.

  K tomuto kroku som sa podujal z dôvodu pretrvávajúcich problémov s vydávaním časopisu, ktoré sú spôsobené aj opakujúcimi sa nezhodami medzi (aj) mnou vedenou redakciou Zumagu a zamestnancami Katolíckej univerzity (KU). Nezhody pramenia z rôzneho chápania významu, poslania a zamerania vysokoškolského časopisu, súvisia s odlišným pohľadom na rozsah slobody prejavu. Keďže tieto nezrovnalosti vážne ohrozujú existenciu a budúcnosť časopisu, vzdávam sa svojej funkcie zástupcu šéfredaktora.

  Počas akademického roka sa potvrdilo, že miera tolerancie obsahu a názorov je na strane KU a Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty KU nižšia, ako som schopný akceptovať. Zároveň som nadobudol dojem, že vedeniu Filozofickej fakulty nezáleží na tom, či bude mať škola svoj vlastný časopis.

  Časopis Zumag nedokáže redakcia financovať z vlastných zdrojov, preto potrebujeme aj finančnú podporu od školy. Avšak nie za cenu podrobovania sa názorom jej zamestnancov.

  Ukazuje sa, že model slobodného a kritického časopisu, ktorý sme po dobrých skúsenostiach z minulých projektov chceli na škole realizovať, bol predčasný a unáhlený. Tunajšia akademická pôda na niečo také ešte nie je zrelá a pripravená – bojí sa sebakritiky a odmieta názory, ktoré by prekračovali konsenzuálne línie.

  Snaha vyhovieť vkusu zamestnancov Univerzity a mnohé byrokratické prieťahy ma oberajú o množstvo energie, ktorú môžem investovať do iných aktivít.

  Môj odchod z riadiacej pozície časopisu je síce sprevádzaný sklamaním a dezilúziou, no nie hnevom, ani zášťou. Dôkazom je aj fakt, že chcem naďalej ostať aktívnym členom redakcie a šéfom rubriky Background. Pre budúcnosť časopisu Zumag ale bude lepšie, ak jeho smerovanie bude určovať niekto, kto bude schopný pripravovať jedno číslo za druhým bez takých turbulencií, aké zažíval Zumag v posledných mesiacoch.

  Verím, že náš časopis neopustí svoje poslanie, ktoré súvisí s podrobným informovaním, nastoľovaním diskusie a realizovaním kontroly. Taktiež dúfam, že Zumag nestratí svoju kvalitu, ktorá je podľa môjho názoru najvyššia spomedzi všetkých slovenských vysokoškolských časopisov.

  Mojim nástupcom želám veľa šťastia a pevné nervy. Verím, že nestratia nadšenie a energiu – a ani svoju tvár, novinársku česť a hrdosť. Želám im, aby sa zamestnanci školy stali ich partnermi, nie oponentmi. Aby Univerzita bola tolerantnejšia, otvorenejšia diskusii, dôverovala tvorcom časopisu, podporovala ich, a to nielen finančne, ale aj morálne a odborne. Môže to byť prínosné pre všetkých.

  PDF verzie posledných troch čísel Zumagu:

  Zumag č. 1

  Zumag č. 2

  Zumag č. 3      
     Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Dcreators