22 mája 2012

Ako sa to píše - bloger, blogger alebo blogér?


  Keď v Profite vyšiel článok o generácii blogérov, niektorí moji známi sa zháčili a pýtali sa, či je slovo blogér spisovné.

  Tejto otázke som sa pred niekoľkými rokmi venoval pri písaní mojej bakalárky, tak teda aspoň krátko v bodoch:
  • v Pravidlách slovenského pravopisu (Bratislava, 2000) ani v Krátkom slovníku slovenského jazyka (Bratislava, 2003) sa výraz blog ešte nenachádzal
  • v tom čase ho jazykovedci zaraďovali do oblasti odborného slangu;
  • ako napísal už Martin Ološtiak, ktorý sa vo svojej práci (pdf) venoval adaptácií cudzích slov do slovenčiny, rozšírenie blogov a zvýšená komunikačná potreba sa prejavili aj v našej slovotvorbe a okolo motivanta blog sa vytvorilo pomerne rozsiahle slovotvorné hniezdo;
  • v roku 2006 vyšiel prvý zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka, kde už slovo blog nachádzame;
  • nájdeme tam aj lexémy: bloger/blogér, blogerka/blogérka, blogerský/blogérsky, blogovať, blogový;
  • výrazy bloger aj blogér sú teda v slovenčine spisovné, blogger nie;
  • dlhé É sa do poslovenčených lexém dostalo vďaka pravidlám tvorenia slov s príponou -ér (podobne ako manažér, inštalatér);
  • slovenčina zatiaľ nepozná výraz weblog, z ktorého v roku 1999 Peter Merholz vytvoril skrátenú podobu blog, a osobne neočakávam, že by sa do slovníka v budúcnosti dostal;
  • ešte jedna poznámka na záver: blog je internetová stránka, na ktorej zverejňujeme príspevky. Je nesprávne, ak niekto povie "napísal som nový blog". Správne má byť napríklad: "napísal som nový článok na blog". Túto chybu robia ešte stále mnohí. Ďalšie časté chyby som zhrnul v tomto článku.


      
     Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Dcreators