05 júna 2012

Zámky sú na dverách len preto, aby poctiví ľudia boli poctiví


  Slová z titulku som si požičal od Dana Arielyho, amerického profesora psychológie a behaviorálnej ekonómie, ktorý skúma, prečo skoro každý z nás pri istých okolnostiach podvádza, hoci v malom.

  "Jedno percento z nás sú ľudia, ktorí sú vždy čestní a nikdy by nič neukradli. Ďalšie jedno percento tvoria nepoctiví ľudia, ktorí sa budú snažiť ukradnúť vám televíziu; žiaden zámok vás pred nimi neochráni," píše Ariely a dodáva, že "účelom zámkov je chrániť vás pred 98-percentami zväčša poctivých ľudí, ktorých by mohlo lákať otvorenie vašich dverí".

  Dan Ariely teda tvrdí, že ľudia sa nedelia na čestných a nečestných, a svoje slová opiera o sériu pokusov, ktorými podrobil tisícky ľudí. Pre tých, ktorým sa nechce čítať jeho článok z The Wall Street Journalu, vyberám niekoľko zaujímavostí:
  • s výnimkou niekoľkých extrémnych prípadov je správanie väčšiny ľudí motivované dvoma faktormi - na jednej strane chceme mať z podvádzania čo najväčší úžitok, na strane druhej chceme sami seba vidieť ako čestných a ctihodných ľudí;
  • to potvrdzuje aj pokus, pri ktorom dostali účastníci šancu získať drobnými podvodmi rôzne množstvo peňazí. Ukázalo sa, že ak "bolo v hre" napríklad 10 dolárov, ľudia podvádzali menej, ako keď mohli získať menšiu sumu - ak by fixľovali pre veľké peniaze, necítili by sa dobre;
  • výskum tiež ukázal, že pri drobných podvodoch dokonca nehrá významnú úlohu ani riziko, že budeme prichytení;
  • ak účastníci výskumu mohli podvodmi získať žetóny, ktoré si následne mohli zameniť za hotovosť, podvádzali dvakrát viac, ako keď podvádzali priamo pre peniaze;
  • podvádzanie je nákazlivé: ak je medzi nami niekto, kto určite švindľuje, sme náchylní robiť to tiež;
  • pripomenutie etických pravidiel má tiež vplyv na mieru podvádzania: keď výskumníci študentom pripomenuli školské pravidlá či Desatoro, nezaznamenali žiadne podvody. Zaujímavé je, že aj ateisti po tom, ako prisahali na Bibliu, nepodvádzali.
  Dan Ariely na záver dodáva, že hoci spoločnosť musí venovať pozornosť veľkým podvodom, mala by sa tiež snažiť odrádzať ľudí od všadeprítomnej formy drobnej nepoctivosti.

  Apropo, v tejto súvislosti som si spomenul na výskum, ktorý potvrdil, že moc ľudí naozaj korumpuje.

      
     Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Dcreators