22 augusta 2012

Aký je život na predmestí


  Toto nie je žiaden článok, správa ani komentár, esej ani recenzia. Sú to len poznámky, ktoré som si urobil pri čítaní článku o živote na predmestiach (suburbiách). Robil som ich pôvodne len pre seba, ale keby to niekoho z vás zaujalo, nech sa páči:
  • Lucie Galčanová sa vo svojom článku (pdf) nepozerá na život na predmestiach optikou stredoeurópanky, ale prináša prehľad teórií z priestoru Veľkej Británie, USA či Austrálie
  • suburbiá sú tam vnímané ako miesta odlúčenia stredných a vyšších vrstiev spoločnosti, ale na druhej strane sú aj priestorom, ktorý priťahuje celé generácie ľudí hľadajúcich pokoj, bezpečie a priestor pre usporiadaný rodinný život a vľúdne susedské vzťahy
  • mestá síce ostávajú zdrojom príležitostí, ale stále menej ľudí ich považuje za bezpečné
  • predmestia predstavujú priestory očistené od inakosti, “nečistých” ľudí a vecí
  • sťahovanie sa do domčeku na predmestí je preto niektorými odborníkmi vnímané len ako snaha uniknúť zložitosti moderného sveta, ktorú symbolizuje mesto
  • zaujímavý paradox: život na predmestí je založený na predstavách súdržnosti, priateľstva a svornosti, je vnímaný pozitívne komunitaristicky
  • na druhej strane ale takýto život znižuje participáciu ľudí, mieru sociálnej súdržnosti a ich občianskej angažovanosti: obyvatelia suburbií totiž trávia viac času osamote vo svojich plechových škatuliach jazdiac medzi vrcholmi svojich súkromných trojuholníkov - domov, práca a nakupovanie
  • a na záver ešte jeden paradox: dnešný človek je silne individualizovaný, ale zároveň svoj vkus a identitu bez problémov vyjadruje masovými prostriedkami
  • preto nie je problém, že mnohé predmestia sú vyprázdnené, sériovo produkované, architektonicky a dizajnérsky uniformné, sú to miesta bez genia loci, bez vlastnej pamäti
  • vládne v nich priemernosť, obyčajnosť stredostavovského vkusu a morálky, sterilná a pokrytecká upravenosť
  • toto všetko, ako ukázal napríklad film Americká krása, spútava aj dušu a emócie ľudí žijúcich na predmestiach

  Čítajte tiež: V Bratislave chýbajú mešťania

      
     Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Dcreators